E-factura | Unicul canal de transmitere al facturilor pentru tranzacțiile B2B, obligatoriu de la 1 ianuarie 2024

E-factura | Unicul canal de transmitere al facturilor pentru tranzacțiile B2B, obligatoriu de la 1 ianuarie 2024

După ce România a cerut în ianuarie 2022 o derogare pentru ca sistemul e-Factura să fie obligatoriu pentru toate firmele (adică în relația B2B), o decizie în acest sens a fost oficializată joi de Consiliul UE, aceasta fiind aplicabilă de la 1 ianuarie 2024.

Avem întâi o perioadă de tranziție, între 1 ianuarie și 30 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni până la 31 martie 2024 și, ulterior, avem trecerea la transmiterea obligatorie a facturilor numai prin e-Factura, în relația B2B, începând cu 1 iulie 2024.

Prin urmare, decizia autorităților europene stabilește, în primul rând, că „România este autorizată să accepte numai facturi emise de persoane impozabile stabilite pe teritoriul României sub formă de documente sau mesaje în format electronic”. În al doilea rând, se stabilește că „România este autorizată să prevadă că utilizarea facturilor electronice emise de persoane impozabile stabilite pe teritoriul României nu face obiectul acceptării de către destinatarul stabilit pe teritoriul României.”

Documentul abrogă, totodată, de la 1 ianuarie 2024, obligația referitoare la transmiterea facturilor în e-Factura doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat și o extinde la nivel general, în tranzacțiile B2B, pentru aproape orice fel de operațiune realizată de persoane impozabile stabilite în România.

Obligația de a transmite facturile în e-Factura, de la 1 ianuarie 2024, revine următoarelor tipuri de entități:

1. pentru operatorii economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul e-Factura;

2. pentru operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Atenție! În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, emitenții de facturi trebuie să le raporteze în e-Factura, dar în același timp trebuie să le transmită destinatarilor și așa cum o fac în prezent (în format tipărit, prin e-mail etc.). Singura excepție de la această regulă este pentru situațiile în care atât emitentul, cât și destinatarul sunt deja înregistrați în Registrul e-Factura.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura este stabilit la cinci zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii (articolul LIX din Legea 296/2023).

Care sunt amenzile în funcție de mărimea contriuabililor:
  • de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;
  • de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;
  • de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mici și pentru persoanele fizice.

Totuși, apare un termen-limită de raportare a facturilor și sancțiunilor, dar amenzile se aplică abia din aprilie 2024 aplicabil tuturor contribuabililor indiferet de mărimea acestora.

În aceste condiții, specialiștii recomandau companiilor să înceapă pregătirile pentru generalizarea obligativității de a folosi e-Factura încă de la apariția proiectului de decizie a Consiliului UE (acum aproximativ o lună), din moment ce aprobarea și oficializarea erau considerate doar niște formalități.

Atenție! Proiectul de lege urmează să fie adoptat în Parlament, prin asumarea răspunderii de către Executiv, iar conform calendarului anunțat de premier în mai multe rânduri, dezbaterea, adoptarea și oficializarea măsurilor ar urma să se facă în septembrie 2023.

Related Posts