Consultanță și implementare software

În utilizarea unei soluții software adaptate nevoilor afacerii tale, nu este importantă doar funcționalitatea și calitatea, ci și modul în care este implementată soluția software.

Intro

Scopul analizei

Pentru ca aplicațiile să se adreseze punctual, cu suport accesibil și personalizat, pe specificațiile afacerii tale, dar mai ales să răspundă țintit problemelor cu care te confrunți, este necesar să discutăm întotdeauna procesele tale interne și fluxurile de lucru.

Identificarea cerințelor și funcționalităților
Stabilirea configurărilor inițiale
Identificarea customizărilor necesare

Implementare de
succes

Pentru o implementare de succes, specialiștii noștri oferă servicii de consultanță în alegerea unei soluții ușor și rapid de implementat, analizând în detaliu procesele și fluxurile de lucru ale afacerii, necesitățile utilizatorilor, precum și modul în care se pot obține cele mai bune rezultate în îndeplinirea obiectivelor companiei.

În funcție de activitatea, mărimea și numărul de utilizatori ai companiei, se stabilește un calendar de implementare care cuprinde timpul și etapele necesare implementării soluției software.

Image

Care sunt etapele implementării?

Analiza și definirea cerințelor
Sunt definite scopurile, serviciile şi restricţiile pe care trebuie să le îndeplinească sistemul informatic, prezentate într-o manieră în care să poată fi înţelese de către utilizatorii sistemului.
Pregătirea și configurarea sistemului
Stabilirea cerinţelor pentru hardware şi software şi elaborarea arhitecturii generale și proiectarea unor noi funcționalități suplimentare, dacă situația o cere.
Instruirea utilizatorilor
Activitate planificată, derulată și diferenţiată pe grupuri de utilizatori, care să acopere toate modulele funcţionale ale sistemului, respectiv introducerea datelor, utilizarea procedurilor de lucru, înţelegerea tuturor funcționalităților, inclusiv pregătirea specifică pentru anumite elemente de hardware şi software.
Exploatarea și ajustarea sistemului
Este faza în care sistemul informatic este efectiv utilizat de către beneficiar şi în care sunt descoperite şi ajustate eventuale configurări de funcționalitate, adaptate domeniului de activitate al beneficiarului.
Suport post implementare
Cuprinde activităţile de suport, asistență tehnică, monitorizare, evaluare şi modificare operaţională a sistemului, vizând atingerea parametrilor funcţionali scontaţi şi îmbunătăţirea performanţelor.
Finalul implementării
La finalul implementării are loc evaluarea rezultatelor.

Odată agreat planul

Odată agreat planul, au loc etapele de pregătire și configurare a sistemului, importul datelor și configurarea aplicației, precum și instruirea utilizatorilor.

Consultantul de implementare rămâne la dispoziția clientului pe tot parcursul timpului stabilit în calendarul de implementare, de principiu până în momentul în care utilizatorii folosesc fără dificultăți întreg sistemul.

La finalul implementării are loc evaluarea rezultatelor, pentru a identifica gradul de satisfacție al clientului.