Skip to main content

Legea de modificare a Codului fiscal a fost asumată în Parlament, dar este contestată la Curtea Constituțională, care va dezbate dacă legea este constituțională în data de 18 Octombrie 2023. În funcție de decizia Curții, legea va fi publicată, sau nu, în Monitorul Oficial.

Mai jos găsești sinteza principalelor modificări aduse codului fiscal.

1. Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale

 • CASS – contribuția la sănătate, se calculează la venitul net obținut, baza de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât plafonul de 6 salarii minime și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii;
 • CASS redevine cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente și activități sportive (cf. pct. 15 din lege);
 • Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobânzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.

2. Microîntreprinderi

 • Din ultima versiune (19.09.2023) a fost eliminat pragul de rentabilitate.
  • Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
   • a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
   • b) 3% pentru microîntreprinderile care:
    • 1. realizează venituri peste 60.000 euro;
    • 2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
     • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator;
     • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
     • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
     • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
     • 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare;
     • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată;
     • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
     • 5590 – Alte servicii de cazare;
     • 5610 – Restaurante;
     • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
     • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.;
     • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
     • 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților;
     • 8621 – Activități de asistență medicală generală;
     • 8622 – Activități de asistență medicală specializată;
     • 8623 – Activități de asistență stomatologică;
     • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

3. Taxe conform codului fiscal 2024. Impozitul pe veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor

 • Nu se modifică nimic față de codul fiscal 2023.

4. CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor, alte surse etc.

 • Rămân aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii care se stabilesc prin cumularea mai multor venituri cu excepția veniturilor din activități independente, pentru care se platește CASS separat.

5. Venituri din salarii

 • plafon de 10.000 lei pentru scutirea de impozit a veniturilor obținute de IT-iști;
 • se elimină facilitatea scutirii la plata CASS acordată până acum salariaților din construcții, agricultură și industria alimentară;
 • Se va plăti CASS pentru tichetele de masă acordate sau echivalentul acestora în lei.

6. Dividende

 • Se menține impozitul pe dividende la nivelul de 8%.

7. Taxe 2024. Impozitarea deținerii de proprietăți imobiliare și autoturisme

 • 0,3% pentru proprietățile deținute de persoanele fizice calculat la diferența ce depășește valoarea de 2,5 milioane lei;
 • 0,3% pe valoarea mașinilor deținute de persoanele fizice și juridice calculat la diferența ce depășește de 375.000 lei;

8. E-factura

 • E-factura devine obligatorie de la 01.01.2024, dar sancțiunile pentru netransmiterea e-facturii vor fi aplicate de la data de 01.07.2024;
 • De la 01.01.2024 factura emisă de agenții economici trebuie să respecte formatul e-factura, altfel cheltuielile și TVA-ul nu sunt deductibile.

9. Plafoanele de numerar

 • încasările și plățile între agenții economici se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
 • plățile către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
 • Plafon la casierie de maxim 50.000 lei în registrul de casă de la fiecare punct de lucru sau de la sediu social/profesional;
 • plățile/încasările între agenții economici și persoane fizice limitate la 5.000 lei tranzacție în 2024 și până la 2.500 lei tranzacție din 2025;
 • plățile/încasările între persoane fizice limitate la 10.000 lei tranzacție în 2024, și până la 5.000 lei pe tranzacție din 2025.

10. TVA – taxa pe valoare adăugată

 • cota redusă de TVA de 5% pentru: manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică;
 • crește cota de TVA la 5% la 9%, pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă;
 • crește cota de TVA la 19%, pentru toate celelalte produse și servicii care aveau cota redusă până acum.

11. Taxe conform codului fiscal 2024. Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari

 • companiile care au o cifră de cel puțin 50 milioane euro vor plăti un impozit minim;
 • băncile vor plăti un impozit de 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv și de 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026;
 • 0,5% impozit suplimentar pe veniturile companiilor din sectoarele de petrol și gaze naturale.

12. Taxe conform codului fiscal 2024. Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată

 • Cota de impozit creste de la 16%, la 70%.
Actualizare Mai 2023 soft gestiune selectsoft

Leave a Reply